Mr.Drs. J.(Sjef)H. van Put

Bestuurlijk juridisch expert

Wat ik doe

Ik help mensen met het oplossen van bestuurlijk juridische vraagstukken.
No cure no pay

Ik werk voor u op basis van no cure no pay. Wint u uw zaak, dan breng ik u een van tevoren met u afgesproken tarief in rekening. Mocht ik fouten maken waardoor u schade lijdt dan kunt u mij aanspreken op mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Waarmee ik u help

Ik sta u bij in juridische procedures bij onder meer de burgerlijke rechter (voor zover er geen sprake is van verplichte vertegenwoordiging door een advocaat) en de bestuursrechter tot en met de Raad van State.

Over mij

Ik ben gespecialiseerd in die rechtsgebieden waarop het bestuursrecht van toepassing is. Dat zijn o.a. het milieurecht, het ruimtelijk ordeningsrecht, het waterschapsrecht en het natuurbeschermingsrecht.

Welkom op mijn website

Ik ben u graag van dienst.